تقدیر از طرح های برتر حوزه نساجی

1397/09/26

طرح های پژوهشی برتر حوزه نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر معرفی و تقدیر شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دکتر سید حسین امیرشاهی رئیس نخستین جشنواره فناوری در صنعت نساجی که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد گفت: این جشنواره برای اولین بار برگزار می شود که طبق زمان بندی ها پیش رفته است.
وی افزود: 33 طرح به این جشنواره رسید که بعد از داوری 10طرح انتخاب شد و مجددا مورد بررسی قرار گرفت.
وی تاکید کرد: طرح ها از دانشگاههای سراسر کشور، شرکت های دانش بنیان و صنعتی بودند.
وی با بیان اینکه معیار انتخاب طرح ها کسب و کار است،خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری چنین جشنواره ای ایجاد انگیزه در جوانان است.
به گفته وی، همه 10 طرحی که انتخاب شده بی نظیر بودند و به همه آنها جایزه تعلق میگیرد.

ضرورت استفاده از پتانسیل دانشجویی برای حل مشکلات کشور
رئیس انجمن نساجی ایران گفت: نسل کنونی از آگاهی فراوانی برخوردارند که باید از ظرفیت و پتانسیل انها در صنعت نساجی بهره برد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر اکبر خدامی رئیس انجمن علوم و فناوری نساجی ایران در نخستین جشنواره فناوری در صنعت نساجی که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، گفت: یکی از قسمت های این جشنواره ارائه ایده خلاقانه بود.
وی با بیان اینکه بنا داریم ایده های دانشگاهی به عنوان ایده های نواورانه مطرح شود، اظهار کرد: از طرفی یک هماهنگی با دفتر نساجی وزارت صنعت معدن و تجارت شده که واحد های تحقیق و توسعه در یک مرکز تولیدی حضور یابند تا در یک محیط و در کنار هم بتوانند باهم تعامل و همکاری داشته باشند.
وی ادامه داد: اینها می توانند در یک محیط تعامل داشته باشند تا از پتانسیل دانشگاهی به خوبی استفاده شود.
خدامی گفت:با توجه به اینکه وضعیت امسال خیلی خاص بود لازم میدانیم که از ظرفیت کارآموزان و دانشجویان بهره ببریم.
وی افزود: بدین واسطه مشکلات صنعت بر طرف می شود و می تواند با استانداردهای اروپایی برابری کند.
وی گفت:این یک سرمایه گذاری است و هرینه به شمار نمی رود.
رئیس انجمن مهندسی نساجی ایران با بیان اینکه اگاهی این نسل خیلی بالاست،گفت: ما باید به این افراد انگیزه بدهیم؛ افراد با تجربه باید راهنمای آنها باشند و مسیر را به آنها نشان دهند.
وی افزود:بدین واسطه موتور متحرک روشن می شود تا کشور به پیشرفت برسد.
وی گفت:انجمن علوم و فناوری نساجی با هدف گسترش و پیشبرد علمی صنایع نساجی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های فناوری و فرایند نساجی راه اندازی شد.
خدامی خاطر نشان کرد: این چنین جشنواره هایی برای تعامل صنعت و دانشگاه هستند تا با حمایت از طرح های کاربردی و ایجاد فرصت به متقاضیان با سرمایه گذاران ارتباط بگیرند.