تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/09/26

کتاب "محرکه های الکتریکی پیشرفته" ترجمه آقایان دکتر جواد شکرالهی مغانی و مهندس محمد محمدی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد.
در کتاب حاضر تلاش شده مباحث کنترل برداری به‌صورت مفهومی با استفاده از مثال‌های شبیه‌سازی‌شده تشریح شوند.
ارتباط روابط ریاضی با فیزیک محرکه‌ها و تشریح آن‌ها به کمک مفاهیم باعث می‌شود درک کنترل برداری برای خواننده آسان شود. مطالعه این کتاب می‌تواند برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی برق- قدرت و مهندسان شاغل درزمینه محرکه‌های الکتریکی و ماشین‌های الکتریکی مفید باشد.

Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر