تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/09/21

کتاب " طراحی اجزای ماشین جلد دوم" تألیف آقایان دکتر یونس علیزاده، مهندس محمد ابوالقاسم‌زاده و خانم مهندس سپیده نجفیان توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. این کتاب با بیانی ساده، علمی و درعین‌حال جامع به مفاهیم اساسی، اصول طراحی و تحلیل اجزاء ماشین‌آلات صنعتی می‌پردازد. محتوای کتاب به نحوی تدوین‌شده که علاوه بر استفاده آموزشی در مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا، مهندسی کشتی‌سازی و سایر مهندسی‌ها، برای مهندسین شاغل در صنعت نیز مفید می‌باشد.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر