پیام رئیس دانشگاه به مناسبت «روز دانشجو»

1397/09/17

بی شک «دانشجو» به عنوان نیروی فعال و پویای هر جامعه و بازوی توانمند علمی هر کشور، منزلت و نقش مهمی دارد و حرکت جامعه‌ی دانشگاهی به ویژه دانشجویان، بر مدار درایت، منطق، صمیمیت، نشاط سیاسی همراه با حفظ ارزش‌های انقلابی و اجتناب از افراطی‌گری،‌ می‌تواند بیش از پیش افق‌های جدید و گسترده‌ای از فرهنگ و دانش را به روی خود و جامعه بگشاید.
16 آذر 1332 نیز نمادی گویا از بیداری، بینش، آزادگی و استکبارستیزی دانشجویان آگاه و هشیاری‌ست که مبتنی بر خردورزی و رشادت، سینه‌ی خود را در برابر تیرهای استعماری سپر کردند و فریاد ضد استکباری ملت ایران را به گوش جهانیان رساندند.
ضمن گرامیداشت «روز دانشجو» و تبریک به دانشجویان عزیز؛‌ توفیقات روزافزون شما جوانان نخبه و سرمایه های گرانقدر ایران زمین را در پرتو مشعل پر فروغ این روز تاریخ ساز؛ در همه امور فردی و اجتماعی به ویژه در عرصه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی از خداوند متعال خواهانم.

سید احمد معتمدی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر