تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/09/14

کتاب "مدلسازی عددی سطوح آزاد (شبیه‌سازی جریان‌های دوفازی)" در دو جلد تألیف آقایان دکتر پرویز قدیمی و دکتر محمدامین فیضی چکاب توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. در کتاب حاضر، ابتدا به تشریح قوانین حاکم بر سیالات و روش‌های عددی معمول در مدل‌سازی آن‌ها که عبارت‌اند از روش‌های تفاضل محدود، المان محدود و حجم محدود پرداخته می‌شود، سپس با ورود به مفهوم و قوانین حاکم بر سطح آزاد، روش‌های موجود برای مدل‌سازی عددی این پدیده مرور می‌شود.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر