تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/08/30

کتاب " نانو ساختارهای پلیمری سنتز، خواص و تعیین مشخصات" تدوین آقایان دکتر ایرج امیری امرایی و مهندس فرزاد زاهدی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. در این کتاب به نانو کامپوزیت های پلیمری پرداخته می شود؛ یعنی موادی را موردبررسی قرار می دهد که از ویژگی پلیمرها و نانو ذرات برخوردارند که علاوه بر تحت تأثیر قرار گرفتن خواص آن ها نسبت به هم مفاهیم پیچیده ای نیز به وجود می آورند.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر