تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/08/27

کتاب «زمین شناسی ساختاری و تکتونیک» تألیف آقای دکتر حسین حسنی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد.
یکی از پیچیده‌ترین و چالش‌برانگیزترین مباحث از آغاز خلقت بشر تاکنون، زمین و ویژگی‌های آن بوده است. زمین‌شناسی ساختاری عمدتاً در مورد توزیع سه‌بعدی سنگ‌های تشکیل‌دهنده پوسته زمین و تاریخچه تغییر شکل آن‌ها بحث می‌کند. کتاب حاضر که نتیجه سال‌ها تدریس مباحث زمین‌ساختاری و روش‌های ترسیمی هست، در 8 فصل با رویکرد آموزش کلیات و مباحث پایه زمین‌شناسی ساختاری و تکتونیک تألیف شده است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر