طراحی و ساخت «ربات راه رونده نرم»

1397/08/27

ربات‌های نرم با الهام از ماهیچه و مکانیزمهای حرکت طبیعی دارای ساختاری تغییر شکل پذیر، انعطاف پذیری بالا هستند. استفاده از مکانیزم‌های بادی با فشار بسیار پایین بسیار مناسب برای تعامل با انسان می‌باشند.
این ربات¬ها به دلیل ماهیت و مکانیزم حرکتی خود، اصولا مشکلی در پیمودن مسیرهای پیچیده و پیش-بینی نشده را ندارند. قابلیت ساخت ربات¬های نرم در ابعاد کوچک براحتی وجود دارد. هم¬چنین بسیاری از این ربات¬ها قابلیت تغییر سایز در حین عملکرد را دارند و این قابلیت توانایی آن¬ها را به شدت افزایش می¬دهد. و همانطور که ذکر شد به دلیل جنس بدنه، تعامل مستقیم این ربات¬ها با انسان امن خواهد بود.
این ربات در مرکز تحقیقات ربات‌های نرم پژوهشکده فناوری‌های نو با همکاری دانشکده مهندسی مکانیک ساخته‌شده است.
آقایان مصطفی فلاحی، پدرام علیپور و نیرومند جسیمی به سرپرستی آقایان دکتر رضاعی، دکتر زارعی نژاد و دکتر غفاری راد طرح فوق را پیاده‌سازی نمودند.
ربات راه رونده نرم در مسابقات خلاقیت و نوآوری کنفرانس رباتیک–مکاترونیک سال 97، (ICROM 2018) رتبه دوم را کسب نموده است.