تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/08/19

کتاب "اعداد مختلط" تالیف آقایان دکتر بهروز خسروی و دکتر داریوش کیانی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. اعداد مختلط در درس ریاضی عمومی 1 برای دانشجویان سال اول مطرح می شود و اغلب این مبحث نقطه شروع این درس در ایران می باشد. با توجه به کاربرد زیادی که اعداد مختلط در دروس تخصصی دانشجویان مهندسی دارد لازم است که دانشجویان با یک برداشت دقیق و کامل این بخش را مطالعه کنند. نویسندگان پس از یک دهه سابقه تدریس این درس در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تدوین کتابی با عنوان اعداد مختلط را ضروری دانسته و با همفکری تعدادی از صاحب‌نظران به ارائه این کتاب پرداختند. در این کتاب ابتدا به ارائه دقیق درس پرداخته و سپس با ارائه مثال های متنوع خواننده با تأمل در مورد مفاهیم مطرح شده واداشته می‌شود.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر