تأسیس مرکز HSE و نکسوس بنیاد دانشگاه

1397/08/19

با امضاء قرار داد مدیریت و راهبری «مرکز HSE و نکسوس بنیاد دانشگاه امیرکبیر» فعالیت این مرکز آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : در راستای تحقق اصل50 قانون اساسی و ضرورت مشارکت مراکز علمی و پژوهشی در جهت ارتقاء دانش فناوری و رعایت ملاحظات محیط زیستی، ایمنی، بهداشت و انرژی در جامعه، قرارداد مدیریت و راهبری «مرکز HSE و نکسوس بنیاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر» منعقد شد.
بر اساس این قرارداد که با حضور آقای دکتر معتمدی (ریاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر) به امضاء آقایان یحیی آل اسحق (رئیس هیأت مدیره) و مجتبی نوریان (مدیرعامل و عضو هیأت مدیره) بنیاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر از یکسو و آقای بهرام طاهری از سوی دیگر رسید، آقای دکتر بهرام طاهری ریاست مرکز HSE و نکسوس بنیاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر را عهده دار شدند و مقرر گردید بهره برداری از امکانات، توانایی و ظرفیت های مرکز اعم از منابع انسانی، فنی، بانک¬های اطلاعاتی، توان فکری، تجربی و پژوهشی، ارتباطات ملی و بین الملل و فضاهای تحقیقاتی به منظور پشتیبانی علمی برای کارگروه ملی HSE و کارگروه ملی NEXUS و ایجاد زمینه های جدید کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده از طریق روش ها و فناوری های نسل نو مرتبط با این زمینه‌ها و اجرای پروژه های مطالعاتی، تحقیقاتی و عملیاتی در این زمینه در دستور کار قرار گیرد.
همگون سازی مفاهیم، مصادیق و روش های پرداختن به HSE، استاندارد سازی و هماهنگ سازی سیستم های HSE در کلیه سطوح در کشور، امکان انتقال تجارب علمی و فنی دستگاه ها و نهادها در کشور، تسهیل مشارکت حداکثري دانشجويان صلاحيت‌دار و علاقه‌مند در انجام پروژه‌ها و فعاليت‌های پژوهشی و توسعه‌ای از جمله مأموریت های مرکز HSE و نکسوس بنیاد دانشگاه امیرکبیر است. نتایج حاصل از عملکرد این مرکز میتواند امکان تصمیم سازی برای بهبود وضعیت منابع، وضعیت تولید ناخالص ملی و بهبود کارآفرینی و کاهش خسارات را فراهم نماید.
شایان ذکر است بنیاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف کمک به ارتقاء علمی کشور تأسیس شده است و در این راستا با بهره گیری از ظرفیت های موجود در جهت اعتلاء علمی و صنعتی کشور گام بر می دارد.