ایده بازاری در حوزه خوراکی و نوشیدنی

1397/08/15

از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دومین رویداد ملی ایده بازار خوراکی و نوشیدنی در 23 آبان ماه برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر :دومین رویداد ملی ایده بازار خوراکی و نوشیدنی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.
در این رویداد ضمن ارائه ایده‌های منتخب در حوزه خوراک و نوشیدنی، نشستی با عنوان "بررسی چالش‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های پیش روی صنعت خوراک و نوشیدنی"، با حضور صنعتگران فعال در این حوزه و نمایندگانی از نهاد های مسئول برگزار خواهد شد.
ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر یک زیست بوم دانش بنیان است که همواره به دنبال شناسایی ایده‌های برتر و برقراری تعامل میان دانشگاه و صنعت بوده است . ایده بازار خوراک و نوشیدنی با هدف شناسایی ایده‌ها و ایده پردازان برتر در حوزه خوراکی و نوشیدنی و هدایت ایده‌های برگزیده به سوی سرمایه گذاران برگزار خواهد شد.
زمان برگزاری این رویداد روز چهارشنبه 23 آبان ماه در دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار خواهد شد.