تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/08/14

کتاب "شبکه‌های هوشمند و ریز شبکه‌ها" تالیف آقایان دکتر گئورگ قره‌پتیان، دکتر محمد شاهیده‌پور و مهندس بهروز ذاکر توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد.

امروزه در صنعت برق در سطح دنیا با مسائلی همچون افزایش تقاضای انرژی، افزایش رقابت در بازار برق و کمبود منابع مالی مواجه هستیم با توجه به این شرایط شبکه قدرت با مشکلات جدید مواجه می‌شود و نیاز به یک شبکه برق کارآمدتر در شرایط کنونی حس می‌شود. این رویکرد در مفهومی به عنوان شبکه هوشمند گنجانده می‌شود. این کتاب به حوزه‌های مختلف شبکه-های هوشمند و ریز شبکه‌ها ازجمله سیستم‌های اندازه‌گیری هوشمند، خانه‌های هوشمند، خودروهای برقی، پاسخگویی تقاضا، منابع تولید پراکنده انعطاف‌پذیر، کنترل و حفاظت ریزشبکه‌ها و همچنین سیستم‌های مخابراتی می‌پردازد.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر