ارتقا دانشجوی دکتری دانشگاه به «پژوهشگر»

1397/08/13

دانشجوی دکتری رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بعد از کسب عنوان "پژوهشیار"، در سال جاری موفق به کسب عنوان "پژوهشگر" شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : مژده حدادی دانشجوی دکتری رشته مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اولین دوره جشنواره تقدیر از پژوهشگران ایرانی در سال 1395 به عنوان پژوهشیار معرفی و با اهدای تندیس، لوح تقدیر و مدال تقدیر شد، که در مدت دو سال در سال 1397 با کسب 150 امتیاز به درجه پژوهشگر نائل شده است.
ارائه 25 مقاله، 4 کتاب و عضویت در 30 کمیته علمی و پژوهشی از دلایل ارتقا حدادی به مرتبه پژوهشگر بوده است و به دریافت تندیس، لوح تقدیر و مدال جشنواره نائل شد.
وی موسس و دبیر انجمن علمی و دانشجویی بیوشیمی، عضو شورای مرکزی انجمن دانش آموختگان و دبیر کمیته آموزش و پژوهش این انجمن، رابط ستاد نانو با دانشگاه تربیت مدرس و عضو کانون شورای مدیریت سبز، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه تربیت مدرس است.
حدادی پیش از این نیز در نخستین اجلاس اقتصاد زیستی در سال 94 به عنوان ارائه دهنده ایده برتر مورد تقدیر قرار گرفت و در دومین جشنواره حرکت دانشگاهی (سال 94) نیز مفتخر به دریافت تندیس انجمن برتر (بیوشیمی)شد.
وی همچنین در سال 94 مدیر مسئول و سردبیر نشریه لبخند علم وابسته به انجمن علمی و دانشجویی بیوشیمی بود.
این محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1396 توانست اولین شرکت خود در حوزه بیوتکنولوژی و کارآفرینی را تاسیس کند.