کتاب هیئت علمی دانشگاه، اثر برتر صنعت برق

1397/08/7

کتاب عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان کتاب برتر صنعت برق از سوی وزیر نیرو مورد تقدیر قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کتاب عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه برتر هفتمین "جشنواره انتخاب کتاب‌های برتر صنعت برق کشور" انتخاب شد و در افتتاح سی‌و سومین کنفرانس بین المللی برق از سوی رضا اردکانیان وزیر نیرو با اهدا لوح مورد تقدیر قرار گرفت.
عنوان این کتاب Distributed Generation Systems, Design Operation and Grid Integration و از سوی دکتر گئورک قره پتیان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر سید محمد موسوی آگاه عضو هیات علمی دانشگاه دوبلین تالیف شده است.
در این تقدیر نامه خطاب به دکتر گئورگ قره‌پتیان آمده است:"انتخاب و معرفی آثار مکتوب مرتبط با صنعت برق در کنفرانس بین‌المللی برق یکی از اقدامات مثبت و موثری است که در سنوات اخیر به طور مستمر عملی گردیده است. اهتمام جنابعالی در تالیف کتاب Distributed Generation Systems, Design Operation and Grid Integration حرکت ارزشمندی برای پویایی این صنعت بوده است. لذا به پاس ارج نهادن به همت والای جنابعالی و کسب رتبه برتر در ارزیابی آثار مکتوب و سی‌وسومین کنفرانس بین المللی برق و هفتمین جشنواره انتخاب کتاب‌های برتر صنعت برق کشور این لوح تقدیر به جنابعالی تقدیم می‌شود.
امید دارد در پرتو عنایات حضرت باریتعالی همواره موفق و موید باشید."