انتشار مقالات مشترک با دانشگاه حما سوریه

1397/07/24

مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به بازدید هیاتی از دانشگاه حماء از دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشگاه علاوه بر همکاری های علمی با درخواست انتشار مقالات مشترک را داشتند.

به گزارش روابط عمومی دانشکاه صنعتی امیر کییر، دکتر امیر گلرو با بیان اینکه هیات 20 نفره از دانشگاه حماء سوریه از دانشگاه صنعتی امیر کبیر بازدید کردند، افزود: این دانشگاه یک دانشگاه خصوصی و با تعدادتقریبا 100 عضو هیات علمی و 17 هزار و 500 دانشجو است.
وی ادامه داد: در بازدید این هیات، حوزه هایی چون مهندسی کامپیوتر و مهندسی پزشکی را از جمله زمینه هایی نام بردند که امکان همکاری میان دو دانشگاه وجود دارد.
وی با بیان اینکه هیات سوری علاقه مند به همکاری مشترک در حوزه آموزش الکترونیکی داشتند، خاطر نشان کرد: سیستم آموزش الکترونیکی در این دانشگاه سوری موجود است از این رو علاقه مند نسبت به همگاری با دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این حوزه بودند.
گلرو انتشار مقالات مشترک را از دیگر زمینه های همکاری میان این دو دانشگاه عنوان کرد و یادآور شد: علاوه بر آن جذب دانشجویان سوریه در دانشگاه صنعتی امیر کبیر از دیگر زمینه های پیشنهادی این هیات بوده است.
معاون امور بین الملل دانشکاه صنعتی امیر کبیر اضافه کرد: بعد از این جلسه این هیات از برج ابن سینا بازدید کردند.