عصرانه‌ای با طعم ایده پردازی

1397/07/24

از سوی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر سومین رویداد ایده پردازی در حوزه کاربرد کامپیوتر در هوافضا برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : تیم ایرآپ در قالب برگزاری عصرانه‌های علمی اقدام به برگزاری 2 عصرانه "تعمیر و نگهداری وسایل پرنده" و "کاربرد متالورژی در هوافضا" کرده است و سومین عصرانه با عنوان "کاربرد کامپیوتر در هوافضا" برگزار می‌شود.
این عصرانه با هدف پیوند دادن دو رشته مهندسی هوافضا و مهندسی کامپیوتر و نشان دادن تاثیر متقابل پیشرفت در هر کدام از این دو رشته در روز 25 مهر ماه جاری در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.
علاقه مندان برای شرکت در این رویداد می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی رویداد بین المللی ایده پردازی ایرآپ به نشانیwww.aerup.aut.ac.ir ثبت نام کنند.
در این عصرانه مهندس خیرآبادی معاون پژوهش و فناوری مرکز علمی کاربردی ساها، مهندس عامری معاون فنی شرکت هلی آریا کیش ، آقای جلیلیان عضو هیات علمی پژوهشکده سامانه های ماهواره، پژوهشگاه فضایی ، مهندس سیف اللهی مدیر عامل شرکت مهندسی متین رایانه آریان و آقای امینی سرپرست C&DH در پژوهشکده سامانه های ماهواره حضور دارند .