انتشارات آثار تالیفی دانشگاه در «اشپرینگر»

1397/07/18

در جلسه مشترک دانشگاه صنعتی امیرکبیر با انتشارات بین‌المللی اشپرینگر توافقاتی برای انتشار آثار تالیفی این دانشگاه در اشپرینگر صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : خانم دکتر یوهانا شوارز نماینده انتشارات بین المللی اشپرینگر با دکتر سعیدی رییس اداره انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این دیدار در مورد راهکارهای توسعه همکاری و همچنین نشر بین المللی آثار منتشر شده توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر بحث و تبادل نظر شد.
در این مذاکرات طرفین بر انتشار آثار تالیفی این دانشگاه در انتشارات اشپرینگر توافق کردند.
بر این اساس آثار تاًلیفی اساتید دانشگاه که به زبان انگلیسی نوشته شده و از کمیته کتاب و نشر دانشگاه مجوز اخذ کرده باشند، برای انتشار سطح بین‌المللی به موسسه اشپرینگر آلمان فرستاده خواهند شد.