ساخت بزرگترین میز لرزه خاورمیانه

1397/07/7

میزلرزه منحصر به فردی در خاورمیانه با ۶درجه آزادی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری ژاپنی ها در راستای انجام تحقیقات کاربردی راه اندازی می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : دکتر علیرضا رهایی، عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص راه اندازی میز لرزه منحصر به فرد در خاورمیانه گفت: قرار است طی توافقاتی که با جایکا (سازمان همکاریهای بین المللی ژاپن) داریم میزلرزه ای را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی کنیم.
وی با بیان اینکه این میزلرزه با ۶درجه آزادی و تناژ بالا است، گفت: با استفاده از این میز، مطالعات دقیق و گسترده ای می توان در خصوص زلزله و اثر آن بر سازه های حساس انجام داد.
رهایی با تاکید بر اینکه شش درجه آزادی در میز لرزه در خاورمیانه بی نظیر است، گفت: این پروژه بیش از یک سال است که شروع شده است و اکنون زمین و فندانسیون بتن ریزی شده و آماده هستند.
وی با بیان اینکه این میز لرزه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر نصب می شود، خاطر نشان کرد: اکنون منتظر انتقال تجهیزات از اسپانیا و ژاپن برای نصب هستیم.
رهایی با تاکید بر اینکه اعتبار و تجهیزات مربوط به میز از سوی ژاپن تامین می شود، اظهار کرد: این کشور برای انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه مهندسی زلزله با کمک محققان کشور از این میز لرزه بهره می گیرند.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه مطالعات مربوط به سازه و زلزله در تهران با استفاده از این میز انجام می گیرد، عنوان کرد: این میز لرزه صرفا تحقیقات بنیادی را انجام نمی دهد بلکه تحقیقات کاربردی کشور نیز روی آن انجام خواهد گرفت؛ همچنین تکمیل مطالعات ریز پهنه بندی تهران هم با استفاده از این میز صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه نمونه های کوچک سازه ای روی میز لرزه شبیه سازی می شوند، گفت: البته که دانشجویان زلزله هم می توانند از این میز در مطالعات خود بهره ببرند.
رهایی با اشاره به زمان راه اندازی میز لرزه با ۶درجه آزادی گفت: میز لرزان از زمان شروع و تخصیص منابع یک سال به طول می انجامد که به بهره برداری برسد.
وی افزود: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، سازمان همکاری های بین المللی ژاپن(جایکا) و معاونت علمی در این پروژه همکاری دارند.
میز لرزه در ابعاد و تناژ مختلف، به صورت یک محوره و چند محوره بسته به نیاز و کاربرد ساخته می شود. از میز لرزه در آزمایشگاه های سازه و زلزله جهت شبیه سازی نوسانات زلزله و مدلسازی برروی سازه های بتنی، فلزی و بنایی استفاده می شود.