123 مرکز دانش بنیان در صنعتی امیرکبیر

1397/06/14

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه مراکز نوآوری و دانش بنیان این دانشگاه از 17 به 123 مرکز افزایش یافته است، گفت: در کنار حمایت از فعالیت های سیاسی و فرهنگی، از انجمن های دانش بنیان نیز حمایت می کنیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : دکتر سید احمد معتمدی در مراسم افتتاحیه نشست دبیران مجامع اتحادیه انجمن های علمی و دانشجویی سراسر کشور در دانشگاه امیرکبیر گفت: چند سالی است که در کنار تقویت تشکل های دانشجویی، حمایت از شرکت های دانش بنیان و نوآور نیز جدی شده است .
معتمدی تصریح کرد: معتقدیم دانشجویان پس از فارغ التحصیلی نباید به فکر استخدام در مرکزی دولتی باشند بلکه لازم است تولید علم و نوآوری را مسیر زندگی خود قرار دهند.
رییس دانشگاه صنعتی امیر کبیر با بیان این جمله که این دانشگاه 14 هزار دانشجو دارد که نیمی از آنها در رشته های پایه تحصیل می کنند، افزود: امیرکبیراز فعالیت های علمی، فرهنگی و سیاسی دانشجویی حمایت می کند چرا که سیاست دولت، قوانین و ضوابط، بر این موضوع تاکید دارد.
وی اظهار داشت: به دنبال استفاده از فضای خالی دانشگاه برای فعالیت های علمی و دانش بنیان هستیم زیرا استقبال از این شرکت ها بسیار افزایش یافته اما برای اقدامی مناسب باید تحولی عمیق در آموزش عالی صورت گیرد.
معتمدی با تاکید بر اینکه وزارت علوم در مسیر گسترش نوآوری در کشور پیشگام است، ادامه داد: دانشجویان نیز باید خود اشتغال باشند و برای این کار انجمن ها می توانند به آنها و دانشگاه کمک کنند.
نشست دبیران مجامع اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی سراسر کشور تا پنج شنبه ادامه دارد.