همایش پارک‌های فناوری در حوزه مدیریت سبز

1397/05/8

اولین همایش و نمایشگاه پارک‌های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز، امروز با حضور دکتر «غلامی» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر افتتاح شد.

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری :
حمایت از پارکهای علم و فناوری جدی و مستمر خواهد بود
وزیر علوم گفت: حمایت از پارک های علم و فناوری یک بحث جدی و مستمر خواهد بود تا زمانی که این مراکز بتوانند منشا جوشش باشند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر منصور غلامی در مراسم افتتاحیه همایش و نمایشگاه پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: اگر دانشگاه ها نگرانی و مشکلی دارند نباید آن را به بیرون منتقل کنند چون افراد جامعه انتظار دارند که این مراکز باید مسائل و مشکلات را حل کنند و اگر ما خودمان مساله ایجاد کنیم باعث توسعه ناامیدی در کشور خواهیم شد.
وی افزود: تلاش ما این است که مجموعه آموزش عالی کشور آنطور که باید در سطح ملی حمایت کنیم.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کشور باید به جایگاه مجموعه های علمی و پژوهشی توجه بیشتری داشته باشیم و حرکت ها برنامه محور باشد.
غلامی اظهار داشت: پارک های علم و فناوری فعالیت خود را به خوبی آغاز کرده اند و ارزیابی ها نشان می دهد فعالیت های آنها در سطح مطلوبی قرار داشته اما باید این فعالیت ها ارتقا یابد.
وی عنوان کرد: پارک های علم و فناوری حلقه اتصال فناوری به بخش خصوصی و محصول هستند.
وزیر علوم اظهار داشت: در پارک های علم و فناوری زایش فکر و اندیشه صورت می گیرد و نباید در ستاد وزارت علوم به این مراکز چگونگی مدیریت دیکته شود بلکه باید در کنار آنها قرار بگیریم تا راهکارهای شکوفاسازی فعالیت های نوآوری در کشور شکل گیرد.
غلامی خاطرنشان کرد: حمایت از پارک های علم و فناوری یک بحث جدی و مستمر خواهد بود تا زمانی که این مراکز بتوانند منشا جوشش باشند.
وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم که اقتدار و سرمایه ملی از منابع خام به سمت نیروی انسانی توسعه یافته منتقل شود.

****************
رئیس دانشگاه خبر داد؛
افزایش 3 برابری قراردادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: میزان قرارداد های صنعتی این دانشگاه نسبت به سال های گذشته سه برابر و میزان جذب قرارداد های گذشته نسبت به گذشته دو برابر رشد یافته است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتراحمد معتمدی در مراسم افتتاحیه همایش و نمایشگاه پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشگاه دارای ۵۵۰ عضو هیات علمی است که طی یکسال گذشته تعدادی از این افراد بازنشسته شده اند.
وی افزود: طی چند سال گذشته ۹۰ عضو هیات علمی جدید در این دانشگاه جذب شده است و ۸۲ عضو هیات علمی بازنشسته شده اند که برنامه داریم از توان و پتانسیل این افراد در دانشگاه استفاده کنیم.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: با وجود همه مشکلات این دانشگاه در عرصه علم و فناوری رشد داشته است به نحوی که به ازای هر یک استاد چهار مقاله تولید می شود و از نظر کیفیت مقالات نیز در کشور رتبه دوم را به خود اختصاص داده ایم.
معتمدی خاطرنشان کرد: میزان قرارداد های صنعتی این دانشگاه نسبت به سال های گذشته سه برابر و میزان جذب قرارداد های گذشته نسبت به گذشته دو برابر رشد یافته است.
وی عنوان کرد: سال گذشته ۱۹ میلیارد تومان جذب قرارداد صنعتی در این دانشگاه داشتیم.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه راه برون رفت از مشکلات اقتصادی توجه به شرکت های دانش بنیان است، افزود: در این دانشگاه برج فناوری راه اندازی شده که این مکان نقش بسزایی در توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور دارد.
معتمدی با اشاره به فعالیت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه مدیریت سبز گفت: ۴۶ درصد فضای سبز در این دانشگاه وجود دارد که سرانه فضای سبز ما به ازای هر دانشجو به دلیل کمبود فضای فیزیکی بسیار پایین است.
وی عنوان کرد: اما در راستای مدیریت سبز هوشمندسازی موتورخانه ها را در دستور کار قرار دادیم که نتیجه آن صرفه جویی ۱۲ تا ۳۴ درصدی در مصرف گاز بوده است.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: شورای HSE در این دانشگاه راه اندازی شده که این شورا نیز با محوریت فعالیت های مدیریت سبز ایجاد شده است.
معتمدی خاطرنشان کرد: در برنامه راهبردی این دانشگاه مدیریت سبز یکی از اولویت ها به شمار می رود.