رتبه 95 دانشگاه در رتبه بندی«عصر طلایی»

1397/04/31

ایران با ۷ دانشگاه موقعیت مناسبی در بین دانشگاه‌های عصر طلایی کسب کرده است که دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی، شیراز و تبریز از دانشگاه‌های ممتاز عصر طلایی هستند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : جعفر مهراد موسس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با اشاره به رتبه بندی “عصر طلایی” تایمز، گفت: این نظام دانشگاه هایی را که در فاصله زمانی ۱۹۴۵ و ۱۹۶۷ تاسیس شده اند رتبه بندی می کند. نام این رتبه بندی از دوران طلایی در آموزش عالی جهانی که صفت بارز آن گسترش سریع دانشگاه ها و سرمایه‌گذاری بیشتر در تحقیقات علمی است، ریشه گرفته است.
در این رتبه بندی دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق گردیده پس از دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دومین دانشگاه ایرانی رتبه ۹۵ را کسب نماید و دانشگاه های شهید بهشتی، شیراز و تبریز در دامنه ای بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ در بین ۲۰۰ دانشگاه ممتاز رتبه بندی عصر طلایی قرار دارند. همچین دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه صنعتی اصفهان در دامنه ای بین ۱۵۱ تا ۲۰۰ قرار گرفته اند.
به گفته وی، رتبه بندی “عصر طلایی” حاوی ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان است که از بعد از جنگ جهانی دوم بین سال های ۱۹۴۵ و ۱۹۶۷ تاسیس شده‌اند و ایران در این نظام رتبه بندی ۷ دانشگاه برتر دارد.
موسس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با بیان اینکه ده دانشگاه برتر نخست در این رتبه‌بندی، با کمی تفاوت در رتبه دانشگاه ها، دانشگاه هایی است که در رتبه بندی سال ۲۰۱۷ نیز دیده می شود، خاطرنشان کرد: در این رتبه‌بندی بیشترین تغییر در مورد دانشگاه چینی هنگ کنگ است که با صعود سه پله ای در جایگاه سوم نشسته است.این دانشگاه در تمام شاخص ها شامل آموزش، پژوهش، استناد، انتقال دانش و چشم انداز بین المللی امتیاز بیشتری را بدست آورده است.
به گفته وی، جدول عصر طلایی سال جاری شامل ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان است. پیش از این رتبه بندی عصر طلایی تایمز تنها ۱۰۰ دانشگاه ممتاز جهان را معرفی می کرد.