مجمع انجمن‌های علمی دانشجویی فیزیک

1397/04/23

یازدهمین مجمع سالانه اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی فیزیک ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، احسان طالبیان، دبیر اتحادیه فیزیک ایران گفت: یازدهمین مجمع سالانه اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی فیزیک ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
وی افزود: این اتحادیه یک نهاد متشکل از انجمن های علمی دانشجویی سراسر کشور تحت نظارت اداره کل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که در چارچوب فعالیت های دانشجویی به برنامه های مختلفی می پردازد.
به گفته طالبیان، اعضای اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی فیزیک ایران را دبیران انجمن علمی دانشجویی سراسر کشور تشکیل می دهند.
دبیر اتحادیه انجمن فیزیک ایران در خصوص یازدهمین مجمع سالانه اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی فیزیک ایران گفت: بررسی فعالیت های یک سال گذشته اتحادیه و ارائه گزارش یکسال اخیر توسط دبیر اتحادیه، مرور و تصحیح اساس نامه اتحادیه، بحث و هم اندیشی پیرامون کاهش چشمگیر علاقه مندان رشته های علوم پایه بخصوص فیزیک و ریاضی و ترسیم چشم انداز فعالیت های آتی اتحادیه از اهم موارد مطرح شده در این اجلاس بوده است.
وی خاطر نشان کرد: همچنین در این نشست سالانه دبیر اتحادیه و اعضای شورای مرکزی و بازرسین انتخاب شدند؛ معاونت دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دبیر اتحادیه صنایع، دبیر شورای هماهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این نشست حضور داشتند. در پایان این نشست با تعیین اعضای شورای مرکزی جدید، جناب آقای نایینی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سوی شورای مرکزی جدید اتحادیه به سمت دبیر اتحادیه انتخاب گردید.
وی تاکید کرد: این مراسم با حضور مهندس پورمرجان بازرس اعزامی از سوی وزارت علوم برگزار شد.