گردهمایی خیرین و توسعه برنامه‌های راهبردی

1397/04/23

جمعی از خیرین برای توسعه برنامه های راهبردی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مکانیک گرد هم آمدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، جناب آقای دکتر محمدرضا حافظی رییس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، آقای مهندس کاظم قلم چی بنیانگذار کانون فرهنگی و آموزشی قلم چی و جمعی از خیرین در حوزه دانشگاه در راستای برنامه سازی و توسعه فعالیت های علمی در دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر گرد هم آمدند.
خیرین مدرسه ساز کشور، مدیر انجمن مدرسه سازی استان تهران، رییس بنیاد قلم چی، استاد دانشگاه علم و صنعت، مسئولین تشکل های دانشجویی و تنی چند از مسئولین مراکز بنیاد قلم چی در استان ها در این گردهمایی حضور یافتند.
دکتر سلمان نورآذر رییس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص این جلسه گفت : در این نشست مسائل دانشگاه و دانشکده مهندسی مکانیک مطرح شد، همچنین تجهیز آزمایشگاهها، نوسازی کارگاهها، بورسیه دانشجویان، کمک به ایده پردازی علمی دانشجویان، ایده پردازی و تجاری سازی آنها و ... از جمله مسائلی بودند که در این جلسه مطرح شد.
وی افزود: همچنین معاون پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک برنامه های راهبردی آینده دانشکده را ارائه نمودند تا دانشگاه آینده نگری شود.
گفتنی است :در پایان این جلسه بازدیدی از مراکز، کارگاهها و آزمایشگاهها بعمل آمد.