برگزیده شدن در انجمن سیگره

1397/04/13

دکتر گئورک قره پتیان، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سیگره ایران به عنوان عضو شاخص انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ علیرضا شیرانی، رئیس کمیته اجرایی و عضو هیات رئیسه سیگره ایران در خصوص برگزیده شدن دکتر گئورک قره پتیان، عضو هیات علمی دانشگه صنعتی امیرکبیر در انجمن سیگره گفت: کنفرانس سیگره یک کنفرانس بین المللی است که هر دو سال یکبار در فرانسه برگزار می شود.
وی با بیان اینکه در این مجموعه کنفرانس، که متشکل از گروهایی است اخرین موضوعات روز دنیا در آن مطرح می شود، گفت: 16 کمیته مطالعاتی در سیگره وجود دارد که در زمینه های مختلفی متناسبا در حال انجام کار هستند که در کمیته مطالعاتی تا 40 نفر از متخصصان دنیا حضور دارند.
وی خاطر نشان کرد: کنفرانس سیگره علمی دربخش بین المللی است مسائل دنیا مورد بحث قرار می گیرد و از اخرین دستاوردهای جهان خبر دار می شوند که بدین واسطه دستاوردهای خود در زمینه برق را به اطلاع می رسانند.
به گفته شیرانی، ایران هم به عنوان یکی از کشورهای عضو سیگره در قالب کمیته سیگره ایران فعالیت می کند.
عضو هیات رئیسه سیگره ایران خاطر نشان کرد: هر سال ایران بسته به اینکه محققان و دانشمندان ایرانی چه نقشی در فعالیت هایی که در صنعت برق ایران انجام می دهند مورد ارزیابی قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه افراد مورد ارزیابی معمولا عضو کمیته سیگره هستند، گفت: کمیته از افراد شاخص قدردانی می کند که امسال هم دکتر گئورک قره پتیان، عضو هیات علمی دانشگه صنعتی امیرکبیر به عنوان عضو برجسته در این زمینه انتخاب شدند.
وی با بیان اینکه اگر برگزیده ها تمایل داشته باشند می توانند در کنفرانس سیگره شرکت کنند، عنوان کرد: از ایران در سال یک نفر انتخاب می شوند که طی مدت60 سال فعالیت سیگره 13نفر از ایران انتخاب شده اند.
گفتنی است اهداف و فعالیت‌های اصلی سیگره ایران بر انتقال دانش فنی و استفاده از تجربیات جهت بهینه‌سازی عملکرد سیستم قدرت و توسعه آن در آینده متمرکز می‌شود. توسعه تحقیقات در زمینه سیستم‌های برق فشار‌قوی، تسهیل دسترسی به انتشارات و نتایج تحقیقات، بالا بردن سطح دانش فنی از طریق ایجاد امکان حضور محققین و دانشمندان ایرانی در کمیته‌های مطالعاتی بین‌المللی و کارگروه‌های سیگره و مشارکت در طرح‌های مطالعاتی ، بالابردن سطح تکنولوژی سازندگان داخلی و تبعیت از استانداردهای بین‌المللی، ایجاد بستر مناسب برای آشنایی با فضای رقابتی بین‌المللی و فضاسازی جهت توسعه بازار بین‌الملل، برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی مرتبط با صنعت برق از جمله اهداف این انجمن به شمار می رود.
ماموریت سیگره ایران، افزایش مشارکت مهندسین، متخصصین و محققین در انجمن سیگره و ترویج و گسترش فعالیت‌های سیگره در ایران است که از طریق سازماندهی جهت حضور سیگره ایران در کنفرانس دوسالانه سیگره و سمپوزیوم‌ها، ارائه مقالات در جلسات داخلی و کنفرانس‌های بین‌المللی سیگره، تشکیل کمیته‌های تخصصی در ایران جهت ارتباط و فعالیت با کمیته‌های مطالعاتی سیگره، اطلاع رسانی فعالیت‌های سیگره به اعضای سیگره ایران انجام می گیرد.