طرح «خداقوت» در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/04/12

طبق دستورالعمل دفتر مشاوره سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طرح خداقوت به دانشجویان در زمان برگزاری امتحانات توسط مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : کارشناسان مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استقرار در نزدیکترین مکان به سالن برگزاری امتحانات دانشجویان با ارائه مشاوره فردی و ارائه راهکار برای کنترل استرس و افزایش تمرکز و نحوه مقابله با اضطراب امتحان را بیان کردند.
گفتنی است : در پایان بروشور و بسته تنقلات سالم در بین دانشجویان توزیع شد.