همایش رئولوژی و کاربرد این علم در صنایع

1397/04/12

سومین همایش رئولوژی با حضور فعالان در صنایع مختلف و اساتید مربوط به این حوزه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ دکتر فاطمه گوهرپی، رئیس انجمن رئولوژی ایران و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر امروز در سومین همایش رئولوژی ایران گفت: امروز محفل علمی و تخصصی رئولوژی با حضور دانشجویان علاقمند نسبت به گذشته گرم تر شده است.
به گفته گوهر پی، علم رئولوژی توانسته به عنوان نقطه مشترک بین علوم و فناوری های مختلف مانند پلیمر و رنگ، پتروشیمی، بایو، پلیمر، مکانیک، فیزیک، صنایع غذایی، صنایع دارویی و... جایگاه خودش را پیدا کند.
رئیس انجمن رئولوژی ایران خاطر نشان کرد: وقتی شاهد این هستیم که در محافل علمی اکادمیک، دانشگاهی، صنعتی و... تاکید بر لزوم مطالعات رئولوژی دارند برای ما ارزشمند است.
وی با بیان اینکه مراجعاتی برای برگزاری کارگاههای در زمینه رئولوژی داریم، گفت: این سومین همایش رئولوژی است که در سطح ملی با هدف ارتقا علم رئولوژی در سطح کشور برگزار می شود.
وی عنوان کرد: همچنین موفق شده ایم که تا کنون 3ماه یکبار خبرنامه ای در خصوص اخبار رئولوژی را به چاپ برسانیم.
وی تاکید کرد: امیدواریم با ارتباط به انجمن های علمی مختلف علم رئولوژی را ارتقا دهیم.

****************

کاربرد علم رئولوژی در صنایع مختلف/ضرورت شناسایی نیازهای صنایع

مدیر کمیته علمی همایش رئولوژی گفت: علم رئولوژی در همه صنایع مختلف کاربرد دارد که نیاز این صنایع به علم رئولوژی مشخص شده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ دکتر حسین نازکدست، مدیر کمیته علمی همایش رئولوژی امروز در سومین دوره برگزاری این همایش گفت: رئولوژی یک تکنیک پیشرفته است که در کشورها زاییده پیشرفت علم است و در صنایع مختلف هم کاربرد دارد.
وی با بیان اینکه علم رئولوژی به عنوان نیروی محرکه ای برای توسعه علم است، گفت: این روزها وضع صنعت خوب نیست و وقتی تحرک صنعت کم می شود خود بخود نیازمندی به دانش و تکنیک پیشرفته بیشتر خواهد شد.
نازکدست عنوان کرد: باید تلاش بیشتری کنیم که این علم جایگاه خودش را برای صنایع مختلف و رشته های مختلف داشته باشد زیرا علم رئولوژی نیاز به ترویج دارد.
وی با تاکید بر اینکه صنایع مختلف از جمله صنایع نفت، غذایی، داروسازی و... به علم رئولوژی نیاز دارند، گفت: پتروشیمی در 6 سال اخیر این نیاز را احساس کرده برای اینکه از این علم در راستای پیشرفت تولیداتشان استفاده کنند.
وی با بیان اینکه رئولوژی جایگاه مطرحی دارد، گفت: انجمن رئولوژی امادگی برای برگزاری کارگاه های اموزشی، سمینارها و... را دارد. بدوین واسطه برنامه های دراز مدت که مربوط به نیازهای صنعت را می توانیم شناسایی کنیم.