برگزاری ششمین همایش مکانیک سنگ ایران

1395/11/26

ششمین همایش مکانیک سنگ ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر کورش شهریار رئیس ششمین همایش مکانیک سنگ ایران گفت: علم و تکنولوژی موجب پیشرفت کشورها در حوزه های مختلف می شود.
وی افزود: باید در حوزه علم و فناوری سرمایه گذاری کنیم تا بتوانیم به پیشرفت های مختلف علمی و فناورانه دست یابیم.
رئیس ششمین همایش مکانیک سنگ ایران خاطرنشان کرد: مهندسان باید به نحوی آموزش داده شوند که مهارت و توان انتقال افکار را در قالب انتقال دانش فنی به دیگران داشته باشند.
دکتر شهریار تاکید کرد: مهندسان باید از قوه ارتباط موثر و بالایی برخوردار باشند چراکه اگر مهندسان نتوانند نظرات خود را به کارفرما منتقل کنند نمی توانند پروژه را به درستی اجرا کنند.
وی اضافه کرد: اهداف نهایی تحقیقات منحصر به تولید و ساخت است که این امر با حضور مهندسان محقق می شود.

**************

ارسال 198 مقاله به ششمین همایش مکانیک سنگ ایران
دبیر علمی ششمین همایش مکانیک سنگ ایران از ارسال 198 مقاله به دبیرخانه این همایش خبرداد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سید رحمان ترابی در مراسم افتتاحیه ششمین همایش مکانیک سنگ ایران گفت: به این همایش 198 مقاله ارسال شد که پس از داوری های صورت گرفته 108 مقاله برای ارائه در همایش انتخاب شدند.
وی افزود: پس از داوری های صورت گرفته 52 مقاله برای ارائه به صورت شفاهی و 56 مقاله برای ارائه به صورت پوستر انتخاب شدند.
دبیر علمی ششمین همایش مکانیک سنگ ایران تاکید کرد: در این همایش 4 سخنرانی کلیدی با محوریت عنوان همایش برگزار خواهد شد.
مبانی مکانیک سنگ، تونل ها و سازه های زیر زمینی، شیب ها، دیوارهای حایل و ترانشه های سنگی، منابع طبیعی زمین و محیط زیست، مکانیک سنگ و سد سازی، مکانیک سنگ در صنایع نفت و گاز و ابزار بندی و رفتارسنجی در پروژه های ژئومکانیکی از محورهای این همایش می باشد.
**************
مشاور وزیر نیرو:
لزوم تدوین مقالات و پایان نامه های ماموریت گرا در زمینه مکانیک سنگ
مشاور وزیر نیرو گفت: باید مقالات و پایان نامه های مرتبط با حوزه مکانیک سنگ ماموریت گرا تعریف شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندس ابوالقاسم مظفری در مراسم افتتاحیه ششمین همایش مکانیک سنگ ایران گفت: لازم است مقالات و پایان نامه های مرتبط با حوزه مکانیک سنگ به صورت ماموریت گرا تعریف شود.
وی افزود: در صورتی که به سمت ماموریت گرایی پایان نامه ها و مقالات این حوزه باشیم می توان انتظار داشت تا علم در این حوزه به صورت کاربردی دنبال شود.
مشاور وزیر نیرو با اشاره به لزوم استفاده از توان مندی و ظرفیت های انجمن های علمی از سوی دولت تاکید کرد: درحال حاضر انجمن های علمی از توان مندی های خوبی برخوردارند اما در برنامه ریزی های کشور از این پتانسیل ها استفاده نمی شود.
مظفری خاطرنشان کرد: مکانیک سنگ یک علم جوان بشمار می رود چراکه سابقه این علم در دنیا به لحاظ آکادمیک 50 سال و در ایران 23 است.
وی با بیان اینکه اولین دانش آموختگان علم مکانیک سنگ به سال 73 باز می گردد، افزود: در ابتدا دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و تربیت مدرس اقدام به پذیرش دانشجو در این حوزه کردند.
مشاور وزیر نیرو اظهار داشت: طی سال های گذشته رشد کمی و کیفی زیادی در حوزه علم مکانیک سنگ در کشور ایجاد شده است که در سال تحصیلی 93-92 حدود 300 دانشجو در این زمینه مشغول به تحصیل بودند.
مظفری با اشاره به فعالیت انجمن مکانیک سنگ در کشور گفت: این انجمن جزء انجمن های فعال در کشور بشمار می رود.
وی اظهار داشت: این علم در احداث فضاهای بزرگ زیر زمینی، حفر تونل های حمل و نقل ریلی، حفاری عمیق، مطالعات مخازن نفتی، احداث مخازن نفتی و گازی و پی های سنگی عمیق کاربرد دارد.
مشاور وزیر نیرو گفت: نیازمند بومی سازی روش های مورد استفاده در علم مکانیک سنگ هستیم که نیاز است در این زمینه کارگروهی تشکیل شود و ما نیز آمادگی حمایت از این اقدام را داریم.

*******************

دبیرانجمن مکانیک سنگ ایران مطرح کرد:
انتخاب پایان نامه و رساله برتر رشته مکانیک سنگ در کشور /برگزاری مسابقات مکانیک در بین دانشجویان
دبیرانجمن مکانیک سنگ ایران گفت: بنا داریم در انجمن مکانیک سنگ پایان نامه و رساله های برتر این حوزه را انتخاب کنیم تا بتوانیم در عمق بخشیدن به آنها نقش خود را به خوبی ایفا کنیم.
دکتر مرتضی احمدی، دبیرانجمن مکانیک سنگ ایران در مراسم افتتاحیه ششمین دوره برگزاری همایش مکانیک سنگ اظهار داشت: در سال 72 موسسه ای متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه و متخصصان برای فعالیت در زمینه مکانیک سنگ و مهندسی سنگ در کشور تشکیل شد؛ در آن زمان این علم غریب بود.
وی با بیان اینکه یکی از اقداماتی که ما در این موسسه انجام می دادیم شناساندن علم مکانیک سنگ به جامعه تخصصی کشور بود، خاطر نشان کرد: در همین راستای فعالیت متخصصان در دانشگاهها در سال 73 کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک اغاز شد.
احمدی عنوان کرد: در آن دوره، دانشجویان به محض فارغ التحصیل شدن، جذب کار می شدند و این نشان می داد که از همان زمان ها رشته مهندسی جای خود را در کشور باز کرده بود.
وی با تاکید بر اینکه شناساندن علم مهندسی مکانیک سنگ از وظایف اساتید بوده است ، بیان داشت: اکنون در اکثر نهادها گروه مکانیک سنگ داریم و در اکثر شرکت های تخصصی، شرکت های دولتی و مناطق نفت خیر جنوب گروه مکانیک وجود دارد و این نشان می دهد که ما نقش خودمان را در این رشته به خوبی ایفا کرده ایم.
به گفته وی، از دیگر اقداماتی که انجمن انجام می دهد، نشریه علمی ترویجی مکانیک سنگ است؛ از همین جا از متخصصان تقاضا دارم که کارهای علمی خود را به این مجله ارائه کنند تا در راستای بین المللی کردن نشریه گام برداریم.
وی با بیان اینکه انجمن های علمی نمی توانند شاخه و واحدی در شهرستان ها داشته باشند، گفت: با توجه به اینکه متخصصان این رشته در کل کشور هستند و گروههای تخصصی هم وجود دارد توانستیم 2 گروه تخصصی در کرمان و ارومیه را داشته باشم.
وی افزود: این شاخه ها در داشنگاه کرمان و ارومیه هستند که بنا داریم کنفرانس هایی در این زمینه را در این دانشگاهها برگزار کنیم.
وی با اشاره به برنامه های در دستور کار انجمن مکانیک سنگ خاطر نشان کرد: از کارهای ما در اینده که در دستور کار است، انتخاب پایان نامه و رساله برتر در کشور خواهد بود که امیدواریم با این اقدام در عمق بخشیدن پایان نامه ها نقش خود را به خوبی ایفا کنیم.
وی اظهار داشت: همچنین برگزاری مسابقات مکانیک سنگ در بین دانشجویان کارشناسی ارشد که می تواند باعث رشد رشته شود را در برنامه های خود خواهیم داشت.

******************

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن مطرح کرد:
ضرورت استفاده از تخصص های انجمن ها در برنامه ریزی های کشور
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن گفت: ضروری است که از تخصص های انجمن ها به خصوص انجمن مهندسی مکانیک و سنگ به خوبی در مسائل کشور بهره ببریم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه امیرکبیر، اسماعیل نادعلی اسماعیلی در ششمین همایش مهندسی مکانیک و سنگ ایران گفت: سابقه این رشته در دنیا مربوط به 50 سال پیش و در ایران 23 سال گذشته است.
وی با بیان اینکه اولین فارغ التحصیلان این رشته در سال 73 بودند، اظهار داشت: اوج گیری طرح های توسعه ای کشور از همان سال ها بوده است از این رو وجود چنین رشته ای در کشور از همان 23 سال پیش احساس می شد.
وی با بیان اینکه در سال 1375 هفت نفر در رشته مهندسی مکانیک و سنگ فارغ التحصیل شدند، اظهار کرد: در طول این مدت، رشته مهندسی مکانیک و سنگ رشد کمی و کیفی داشته که قابل توجه بوده است.
به گفته وی، در سال تحصیلی 92-93 بالغ بر 300 نفر دانشجوی رشته مهندسی سنگ در 10 دانشگاه داشتیم و بیش از 63 نفر دانشجوی دکترا در این رشته فارغ التحصیل شده اند؛ امسال 80 نفر در این رشته فارغ التحصیل شده اند.این نشان می دهد به لحاظ کمی رشد خوبی داشته ایم
وی افزود: این موضوع می تواند ما را به استفاده از توان محققان داخلی علاقمند کند تا از متخصصان خارجی بی نیاز شویم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کمتر از 10 انجمن فعال هستند، گفت: که انجمن مهندسی مکانیک جز این انجمن های فعال است و جای تبریک دارد.
وی خاطر نشان کرد: کاربرد این رشته به طور مختصر در احداث فضاهای بزرگ زیر زمینی، حفر تونل های بزرگ زیر زمینی در حوزه نفت، معاون و اشیانه های زیر زمینی و...همه از مصادیق کاربرد این دانش است.
وی افزود: بومی سازی روش های پژوهشی در این رشته بسیار در کشور دیده می شود زیرا رشته مهندسی مکانیک جایگاه ویژه ای در طراحی های مهندسی دارد.
وی تاکید کرد: نیاز است کارگروهی متشکل از مهندسان زمین شناسی، مکانیک سنگ و ... تشکیل شود تا بتواینم از تخصص انها بهره ببریم؛ ما امادگی داریم از این حرکت در قالب یک قرار دادی حمایت کنیم.
وی افزود: ضروری است که پروژه های عمرانی در حال انجام در کشور است با نزدیکی با دانشگاه و صنعت اجرایی شوند؛ بنابراین به نظر می رسد مقاله ها ماموریت گرا تعریف شوند تا ما بتوانیم از انها استفاده کنیم.
به گفته وی، خیلی از طراحی های مشاور نیاز به بازنگری دارند که اگر این کارگروه کار خود را اغاز کند می تواند مفید و موثر واقع شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در خصوص ضعف های این رشته گفت: عدم استفاده از سایر دستگاههای اجرایی بخصوص سازمان برنامه و بودجه از انجمن ها از ضعف ها به شمار می رود.این انجمن خوب هستند ولی هیچ استفاده ای از انها نمی شود.
نادعلی اسماعیلی در ادامه خاطر نشان کرد: به نطر می رسد که مراکز استانداردسازی خدمات و سازمان بودجه فعالیت بیشتری داشته باشند و توجه زیادی به انجمن ها کنند.
وی عنوان کرد: باید از انجمن ها در سیستم برنامه ریزی کشور استفاده شود.