ارتقاء دانشگاه در وبومتريكس: جايگاه چهارم ملي

1395/11/25

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : در گزارش وبومتريكس كه مربوط به ويرايش ژانویۀ ۲۰۱۷ است، دانشگاه صنعتي اميركبير بعد از دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، تهران و صنعتي شريف قرار گرفته و دانشگاه تربيت مدرس نيز رتبه پنجم ملي را در اين زمينه به دست آورده است.
دانشگاه هاي هاروارد، استنفورد، ام.آی.تی.، کالیفرنیا برکلی و میشیگان، پنج دانشگاه آمريكايي هستند که وبگاه آنها در رتبه‌های یک تا پنج نظام بین‌المللی رتبه‌بندی وبومتریکس قرار گرفته است.
وبومتريكس كه سابقه اجراي آن به سال 2004 برمي گردد، رتبه بندی وب سایتهای دانشگاهها و موسسات آموزشی دنیا است كه توسط آزمایشگاه سایبرمتریک (CINDOC) واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا (CSIC) صورت مي گيرد.
این رتبه‌بندی بیش از 24 هزار دانشگاه دنیا را بر اساس اطلاعات مبتنی بر وب آنها تحلیل کرده ‌است.
رتبه‌بندی وبومتریکس که در سال با دو ویرایش در دي و تيرماه (January & July) به روز مي شود به منظور نشان دادن میزان توجه موسسات و دانشگاهها به نشر اینترنتی، حمایت از طرح های دسترسی آزاد (Open Access initiatives) در راستاي افزایش انتقال علم و دانش و تشويق حضور دانشگاه در فضاي مجازي به عنوان آيينه اي از دانشگاه در فضاي واقعي صورت مي پذيرد.