دوره کاربردی میان مدت مدیریت اجرائی

1395/10/18

در راستای ارائه خدمات آموزشی به فعالان اقتصادی،اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با همکاری دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر یک دوره كاربردی میان‌مدت مدیریت اجرایی (MBA) با گرایش عمومی برای مدیران و کارشناسان ارشد در بنگاه‌های اقتصادی برگزار می‌کند.
اطلاعات بیشتر:
http://mst.aut.ac.ir/2017/01/04/6405/?lang=fa