نشر طرح کلان شبکه هوشمند برق ایران

1397/04/10

سند راهبرد توسعه ملی شبکه هوشمند برق ایران که مربوط به طرح کلان ملی « شبکه هوشمند برق ایران و پیاده سازی نمونه » است در کتاب « Application of Smart Grid Technologies » منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ پروفسور گئورگ قره پتیان مجری طرح کلان ملی « شبکه هوشمند برق ایران و پیاده سازی نمونه » در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: شورایعالی علوم تحقیقات (عتف) یک مجموعه از موضوعات تحقیقاتی مهم کشور را به عنوان پروژه ملی مطرح کرده است که یکی از این طرح ها طرح شبکه هوشمند برق ایران بود.
وی با بیان اینکه سند این طرح کلان ملی با محوریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر به مرحله اجرایی رسید، خاطر نشان کرد: این طرح با همکاری دانشگاه های شهید بهشتی و فردوسی مشهد انجام گرفته است.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: تهیه اسناد راهبردی این طرح کلان به عهده دانشگاه صنعتی امیرکبیر بود که این کار را شروع کردیم و توانستیم در سال 1395سند راهبرد ملی توسعه دانش بنیان شبکه هوشمند برق ایران را در شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب برسانیم.
وی عنوان کرد: کار پژوهشی این طرح را ادامه دادیم و با پیشنهادی که به من از سمت « Academic press Elsevier» به عنوان یک انتشارات بین المللی شناخته شده در سطح جهان ارسال شد ما اقدام به کار کردیم.
به گفته قره پتیان، کتاب «کاربرد فناوریهای شبکه های هوشمند» از کتابهای جدید این انتشارات است که مطالعات کاربردی در سطح دنیا را شامل می شود؛ خوشبختانه یک فصل از این کتاب به طرح کلان ملی ایران اختصاص یافت.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیان داشت: سند راهبردی و طرح «فهام» که قرار است در 5 نقطه از کشور اجرا شده یا شود از مباحثی هستند که در کتاب «کاربرد فناوریهای شبکه های هوشمند» مطرح شده است.
وی تاکید کرد که در این کتاب توسط نویسندگان دیگری مباحثی در خصوص اقدامات انجام شده در امریکای شمالی، جنوبی و اروپا گنجانده شده است. در رابطه با آمریکای شمالی و خود آمریکا یک فصل از کتاب توسط آقای پروفسور شاهیده پور از دانشگاه ایلینویز آمریکا تالیف شده است.
وی با بیان اینکه اقدامات در مبحث شبکه هوشمند برق ایران در سطح بین المللی انجام شده، خاطر نشان کرد: ماه گذشته این کتاب به چاپ رسیده است.این کتاب 14 فصل دارد که در قسمت اسیا ، اطلاعات این طرح از کشور ایران و روسیه را در بر دارد.
وی با بیان اینکه مطالعات ما در کنار مطالعات به روز دنیا گنجانده شده است، گفت: همچنین طرح فهام (فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی )
در قالب فصل دو در کتابی با عنوانApplication of Smart Grid Technologies
«کاربرد فناوریهای شبکه های هوشمند» توسط انتشارات Academic Press
وابسته به موسسه Elsevier به چاپ رسید.
گفتنی است نویسندگان این فصل پروفسور قره‌پتيان دکتر صلای نادری مهندس هادی مدقق و دکتر علیرضا ذکریازاده هستند.