تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/04/9

کتاب "مدیریت اقتصادی فوتبال حرفه‌ای الگوی باشگاه‌داری" تالیف آقایان دکتر رضا رمضانی خورشیددوست و دکتر علیرضا الهی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. در این کتاب تلاش بر این است که الگویی برای فوتبال حرفه ای فراهم و ارائه شود. برای این منظور از دستاوردهای فوتبال حرفه‌ای در اروپا بهره‌‎گیری می‌شود. همچنین هدف این کتاب فراهم ساختن یک مجموعه پشتیبان برای باشگاه‌های حرفه‌ای است. گستره پشتیبانی راه مدیریت اقتصادی باشگاه به عنوان یک بنگاه را همواره می کند.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر