رشد دانشگاه در رتبه بندی QS

1397/03/19

سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (اي اس سي) گفت: نتايج رتبه بندي سال 2019 «کيو. اس» که به تازگي منتشر شده، نشان از حضور 6 دانشگاه ايران در بين دانشگاه هاي برتر دنيا دارد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : دکتر محمدجواد دهقاني اظهار کرد: براساس نتايج رتبه بندي سال 2019 «کيو. اس»، صنعتي شريف با رتبه 432، صنعتي اميرکبير با رتبه 498، علم و صنعت ايران با رتبه 650-601، دانشگاه تهران با رتبه 750-701 و شهيد بهشتي و دانشگاه شيراز با رتبه 1000-801 در جمع دانشگاه هاي برتر جهان قرار گرفته اند. به گفته وي، دانشگاه شيراز اولين حضور خود را در رتبه بندي جهاني کيو. اس» در سال 2019 تجربه مي کند و صنعتي شريف و صنعتي اميرکبير نيز داراي رشد رتبه نسبت به سال گذشته بوده اند. «کيو. اس» در سال 2019 تعداد دانشگاه هاي مورد رتبه بندي خود را از 959 دانشگاه در سال 2018 به هزار دانشگاه ارتقا داده است و به اين ترتيب سهم ايران از دانشگاه هاي برتر جهان از 5 دانشگاه در سال گذشته به 6 رسيده است.