بازمهندسی دانشگاه برای تبدیل به نسل سوم

1395/10/10

اولین نشست تخصصی «بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تبدیل به دانشگاه نسل سوم» با رویکرد «افق های دانشگاه برتر در دنیای امروز» چهارشنبه 8 دی 95 در سالن اجتماعات پروفسور سلیمی با حضور هیئت رئیسه، اساتید و مدیران دانشگاه برگزار گردید.

در این نشست ریاست دانشگاه «دکتر معتمدی» و تعدادی از اساتید پیرامون محورهای ذیل سخنرانی کردند:

- دکتر معتمدی / در مورد اهمیت بازمهندسی دانشگاه به نسل سوم و کارآفرین.

- دکتر مسعود صبایی / در مورد رویکردها و الزامات در حوزه آموزش برای رسیدن به اهداف برنامه.

- دکتر احمد افشار / در مورد دانشگاه نسل سوم و کارآفرین و جایگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

- دکتر طه گودرزی / در مورد معرفی یک تجربه موفق از دانشگاه های برتر دنیا

- دکترامیرنادرعسکرپور / در مورد مطالعه تطبیقی آموزش مهندسی برق در دانشگاه های برتر دنیا.

- دکتر حمید شیخ زاده / در مورد تدوین، پایش و جاری سازی راهبرد توسط مدل BSC در دانشگاه های نسل سوم.

شایان ذکر است؛ نشست بعدی در 18 اسفندماه سالجاری برگزار خواهد شد و اساتید دانشگاه تا پایان بهمن ماه فرصت دارند نسبت به ارسال مقالات، در چارچوب نامه ارسالی از طرف «مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی دانشگاه» به آدرس: csp@aut.ac.ir اقدام نمایند.