دکتر «شهریار» سرآمد آموزش عالی کشور

1397/02/19

استاد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سومین همایش آموزش عالی به عنوان سرآمدان آموزش عالی معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سومین همایش آموزش عالی در دانشگاه شهید بهشتی با حضور دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم برگزار شد.
در این همایش سرآمدان آموزش عالی کشور معرفی و تقدیر شدند.
بنابراین دکتر کوروش شهریار عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در زمره سرآمدان آموزش عالی کشور معرفی و تقدیر شد.
اشتهار در امر آموزش، پرورش دانشجویان سرآمد اثرگذار در سطح ملی و جهانی، اثرگذاری فراتر از کلاس درس، توجه به کارآفرینی در تدریس و توجه به تنوع دانشگاه‌ها در سراسر کشور از شاخص های انتخاب این اساتید بوده است.