تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/02/18

کتاب "اصول و مبانی طراحی سازه‌های فولادی" در چهار جلد تألیف آقای دکتر اباذر اصغری توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. در این مجموعه تلاش شده است با استفاده از شیوه‌های نوین طرح موضوعات فنی و بهره¬گیری از معتبرترین منابع درسی و حرفه‌ای و نیز براساس ویرایش 2016 آیین‌نامۀ AISC 360 همراه با کتاب‌های راهنما، مقالات و سایر انتشارات AISC و البته ویرایش پنجم مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (پیش‌نویس 1397)، در کنار تجربیات حرفه‌ای نگارنده، مجموعه‌ای کامل و پیشرو در اختیار دانشجویان، مهندسان و مدرسان دانشگاه قرار گیرد.
Publication.aut.ac.ir

مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر