حضور هيئت عالي رتبه آموزشی از سوئيس

1397/02/18

در نشست مشترک نمایندگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هيات عالي رتبه اموزشي كشور سوئيس زمینه همکاری های مشترک و تبادل استاد و دانشجو را بررسی کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیر کبیر،این هیات متشكل از نمايندگان دانشگاه ها و مراكز علمي و آموزشي كشور سوئيس، دبير موسسه آموزش، تحقيقات و فناوري سوئيس SERI، مدير راهبردي همكاري هاي بين المللي منطقه آسيا و ايران Leading House، معاونين آموزشي پژوهشي و بين الملل و همچنين اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي EPFL، ETH، ZHAW، UniGE، EMPA و WSLو همچنين سفير كشور سوئيس در ايران و هيات همراه بود.
در نشست مشترک دكتر سید احمد معتمدي رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر به بیان تشريح ظرفيت ها، قابليت ها و دورنماي همكاري این دانشگاه به عنوان پيشتاز توسعه پايدار در كشور با مراكز علمي بين المللی از جمله كشور سوئيس پرداخت.
برگزاری کارگاه "همتایابی" از دیگر برنامه های این نشست دو جانبه بوده است و در طی آن محققين و اعضاي هيات علمي دانشگاه صنعتي اميركبير با همتايان خود از كشور سوئيس ملاقات کردند.
در این برنامه گروه هاي تخصصي توسعه شهري، انرژي، مهندسي پزشكي، سلامت و رياضيات، به آشنايي و تبادل نظر علمي پرداخته و زمينه هاي همكاري هاي مشترك آتي را بررسی کردند.
علاوه بر آن مدير همكاري هاي علمي و بين المللي دانشگاه صنعتي اميركبير و نمايندگان بين الملل دانشگاه هاي مهمان، ظرفيت ها و برنامه هاي همكاري هاي بيشتر در حوزه تبادل دانشجو و استاد، كارگاه هاي تخصصي مشترك و پروژه هاي مشترك دانشگاهي را بررسي کردند.