حل طولانی ترین سودوکوی جهانی

1395/09/23

دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به مناسبت نهمین دهه ریاضیات این دانشگاه برای حل طولانی ترین سودوکوی جهان به رقابت پرداختند.
به گزارش امیرکبیر حسین شرکت معصومی دبیر شورای صنفی ریاضی گفت: به مناسبت دهه ریاضیات در این دوره از مسابقات، دانشجویان به حل 1395 سودوکو (7 برابر رکورد جهانی گینس در سال 2006 در کشور چین) پرداختند.
وی اظهار داشت: این مسابقات در 5 مرحله آسان، متوسط، سخت، مردافکن و سامورایی برگزار می شود که مرحله سامورایی بیش ترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.
دبیر شورای صنفی ریاضی با بیان اینکه در این دوره از مسابقات به طور تقریبی تعداد سودوکوها نسبت به سال گذشته حدود 2 برابر افزایش پیدا کرده، عنوان کرد: بالاترین امتیاز به شخصی تعلق می گیرد که بیش ترین تعداد جدول را حل کرده باشد.
وی در خصوص جوایز این دوره از مسابقات گفت: به نفر اول این مسابقات مبلغ 150 هزار تومان، نفر دوم 100 هزار تومان و نفر سوم 50 هزار تومان تعلق می گیرد و به افراد موفق به حل سودوکو سامورایی یک عدد hard external به قید قرعه داده می شود.
شرکت معصومی افزود: از دیگر برنامه های جانبی مسابقات سودوکو، می توان به مسابقات لذت ریاضی اشاره کرد که شامل پنج مرحله بازی استراتژیک ریاضی است که به صورت گروه های سه نفره انجام می شود و به تیم اول مبلغ 450 هزار تومان، تیم دوم 300 هزار تومان و تیم سوم 150 هزار تومان تعلق می گیرد.
وی با بیان اینکه مسابقه رکوردزنی روبیک (مکعب 3× 3) طبق استانداردهای داوری جهانی انجام می شود، یادآور شد: کارگاه اوریگامی نیز توسط موسسه روشنا نماینده رسمی ژاپن در کنار این دوره از مسابقات برگزار می شود.