برترین های پژوهشی دانشگاه معرفی شدند

1395/09/23

پژوهشگران برتر دانشگاه امیرکبیر در بخش های مختلف، واحد تحقیقاتی برتر، واحدهای فناور برتر و کتاب برتر این دانشگاه در سال 1395 روز دوشنبه با حضور رییس و جمعی از معاونان این دانشگاه معرفی و تجلیل شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : در این مراسم ، دکتر عبدالله اردشیر دانشیار دانشکده مهندسی و عمران و محیط زیست و رییس پژوهشکده محیط زیست به عنوان پژوهشگر برتر ، دکتر حسین عسکریان ابیانه، مدیر پروژه برتر صنعتی ،دکتر سهیلا سلحشور کردستانی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاهصنعتی امیرکبیر به عنوان 'تجاری ساز برتر' و دکتر لیلا ناجی استادیار رشته شیمی تجزیه دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان 'مخترع برتر و تاثیر گذار' این دانشگاه مورد تجلیل قرار گرفت.
همچنین دکتر مهدی دهقان عضو کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه امیر کبیر، به دلیل کسب بیشترین ارجاعات در 5 سال گذشته( بالاترین ارجاع علمی) دکتر وحید حدادی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی پلیمردانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان ، بالاترین ارجاع نسبی علمی و دکتر سجاد جعفری مدیر دانشجویی فرهنگی در دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان بالاترین کمیت و کیفیت در مقالات – ISIمورد تجلیل قرار گرفتند .
دکتر علی اکبر رمضانیان پور استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و نویسنده کتاب 'مواد جایگزین سیمان، خواص ، داوم و توسعه در بخش کتاب برتر منتشر شده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 95 به عنوان "انتشار کتاب ملی "مورد تجلیل قرار گرفت.
در بخش پروژه های برتر دکتری، عبدالله اسدی از گروه مستقل شیمی، محمد فتوحی از دانشکده مهندسی مکانیک، سعید سهمانی از دانشکده مهندسی مکانیک ، رضا نصیری زرندی از دانشکده مهندسی برق، ثریا قیم پور از دانشکده مهندسی نساجی ، صابر محمدی از دانشکده مهندسی نفت و آزاده سپهوندی از دانشکده مهندسی پزشکی تجلیل شدند.
در بخش پروژه های برتر در مقطع کارشناسی ارشد رضا محمدی از دانشکده مهندسی مکانیک، ساسان توکلی از دانشکده مهندسی دریا و فاضل رنگریز رستمی از دانشکده مهندسی برق تقدیر شدند.
واحدهای فناور برتر در سه بخش شرکت های دانش بنیان، واحد فناور در مرحله پیش رشد و واحد فناور در مرحله رشد معرفی شدند.
در بخش واحد فناور شرکت های دانش بنیان، شرکت 'مواد ساخت آزما ویستا' که از جمله در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک خاک و مقاومت مصالح فعالیت می کند، معرفی شد.
شرکت 'آراد توسعه انرژی فیدار' که در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می کند، به عنوان واحد فناور برتر در مرحله پیش رشد معرفی و تقدیر شد.
شرکت 'پیشتاز طراحان الیت' که در زمینه صنعت ساختمان فعالیت می کند نیز به عنوان واحد فناور برتر در مرحله رشد معرفی و تقدیر شد.
پژوهشکده علوم و فناوری فضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
این پژوهشکده در زمینه های تعیین و کنترل وضعیت و مکانیک مدار ، مهندسی سیستم و تضمین محصول سیستم های فضایی، سازه و مواد هوایی و فضایی ، کنترل حرارت و حوزه های هوایی فعالیت تحقیقاتی دارد.
از دستاوردهای این پژوهشکده، انجام دو طرح کلان ملی توسعه فناوری های کلیدی طراحی هواپیمای مسافربری 150 نفره و طرح کلان ملی طراحی و ساخت سفینه حامل موجود زنده است.