تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1395/09/20

کتاب " فناوری لایه گذاری در پوشاک " تدوین خانم ها دکتر فاطمه موسوی زادگان و دکتر نازنین اعزاز شهابی و آقای دکتر مسعود لطیفی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. این کتاب به بحث در مورد لایه های چسب دار و تاثیر آنها بر کارایی پوشاک می پردازد. علاوه بر این دستگاه ها و وسیله های مورد نیاز جهت اتصال لایی به ساختمان پوشاک شامل دستگاه های مختلف پرس و اتو در این کتاب به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر