دو سمینار آموزشی / دفترآموزشهای آزاد

1395/09/6

برگزاری سمینار آموزشی هوش هیجانی و بهره‌وری سازمانی

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر سمینار آموزشی هوش هیجانی و بهره‌وری سازمانی 26 آذر ماه سال 95 برگزار می‌نماید.
آیا می دانید
هیجان ها بخش اعظمی از زندگی ما را در بر می گیرند و بی اعتنایی نسبت به هیجان ها، عدم مدیریت آنها، و مسامحه و غفلت در بیان آنها می تواند هزینه های گزافی را برای انسان به دنبال داشته باشد.
آیا می دانید
تقویت و تحصیل هوش هیجانی زمینه- ساز موفقیت های بزرگ فردی و اجتماعی است و با کسب مهارت های هدایت هیجان ها به قابلیت ها، شایستگی ها و توانمندی های ارتباطات اثربخش با دیگران نائل می توان شد. توجه به آموزش کاربردی هوش هیجانی ثمرات مطلوبی را در ارتقای توانایی های شخصی برای افزایش بهره وری سازمانی دارد.
در این دوره:
• با مفاهیم کلیدی و تعریف انواع هوش ها و هوش هیجانی آشنا می شوید.
• به مقایسه هوش هیجانی و هوش بهری و ابعاد هوش هیجانی بپردازید.
• با هوش هیجانی در آیینه تاریخ و هوش هیجانی در گذر زندگی آشنا شوید.
• خصایص افراد با هوش هیجانی متفاوت و قابلیت های اجتماعی در این رابطه را به دست آورید.
• ابعاد هوش هیجانی در مدیریت و رهبری و نقش هوش هیجانی در سازمان را آشنا شوید.
• تکنیک ها و مهارت های ارتقای هوش هیجانی برای بهره وری سازمانی و اصول مهم اجرای برنامه های هوش هیجانی در سازمان ها را به دست آورید.
زمان برگزاری دوره: 26 آذر ماه
مدت دوره: 8 ساعت
هزینه دوره: 238 هزار تومان (تا 50% تخفیفات ویژه)

مخاطبان دوره
شرکت در این دوره به کلیه علاقه‌مندان به ویژه دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پیشنهاد می‌گردد.
پوستر دوره در فایل پیوست
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
تلفن: 64545333
Website: ieoc.aut.ac.ir
Email: opencourses@aut.ac.ir
Telegram.me/autopencourses


********************************

برگزاری سمینار و کارگاه آموزشی مهارت های رهبری در سازمان های استراتژی-محور

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر سمینار و کارگاه آموزشی مهارت های رهبری در سازمان های استراتژی-محور 18 و 19 آذر ماه سال 95-96 برگزار می‌نماید.
آیا می دانید
چرا افراد از شما پیروی می کنند؟
چگونه از این که در میانه سازمان هستید احساس خوب نه، اما خوبتری داشته باشید. نحوه تاثیرگذاری و نفوذ در دیگر افراد سازمانی برای شکوفایی و نشاط و تعالی فضای کار و کسب چیست؟
آیا می دانید
اگر شما وقتی که حدود مسئولیت ها کم و خطرات پائین است، سعی نکنید که مهارت های رهبری و تصمیم سازی خود را بروز دهید در جایگاه بالاتر شغلی در سازمان در مواجه با مسائل دچار هزینه سنگین تر شده و به اعتبار رهبری تان لطمه وارد خواهد شد.
در این دوره:
• با مفاهیم کلیدی، تعاریف و اصطلاحات و ماهیت رهبري و مدیریت آشنا می شوید.
• به وظایف رهبري، سبک رهبري و انواع آن، نقش های رهبری، خصایص و مهارت های رهبری می‌پردازید.
• با اهمیت رهبري تحول گرا و تعامل گرا و رهبري تحول آفرین آشنا می‌شوید.
• به ویژگی های رفتاري رهبران تحول آفرین و رهبران اثربخش می‌پردازید.
• در کارگاه عملی مهارت رهبری کیفیت گرا در برابر مدیریت وظیفه گرا به دست می‌آورید.
زمان برگزاری دوره: 18 و19 آذر ماه
مدت دوره: 12 ساعت
هزینه دوره: 328 هزار تومان (تا 50% تخفیفات ویژه)

مخاطبان دوره
شرکت در این دوره به کلیه علاقه‌مندان به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و افراد با حداقل 3 سال سابقه کار پیشنهاد می‌گردد.
پوستر دوره در فایل پیوست
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
تلفن: 64545333
Website: ieoc.aut.ac.ir
Email: opencourses@aut.ac.ir
Telegram.me/autopencourses