سومين همايش بين‌المللي مهندسي سازه

1395/08/26

انجمن مهندسي سازه ايران با توجه به استقبال بي نظير مهندسين، اساتيد و دانشجويان رشته هاي مهندسي عمران در دومين همايش ملي مهندسي سازه ايران و براساس تقويم مصوب انجمن و ايضاً درخواست هاي مكرر اين عزيزان در نظر دارد" سومين همايش بين المللي مهندسي سازه" را در تاريخ هاي 1و2 اسفند1395 با حضور دانشگاهيان و با مشاركت مهندسان، شركتهاي ساختماني، موسسات حرفه اي، نظامات مهندسي و فعالان حوزه مهندسي سازه در داخل و خارج از كشور برگزار نمايد. يكي از بخش هاي مهم اين همايش ارائه مقالات علمي و پژوهشي درخصوص آخرين پيشرفتها و يافته هاي مهندسي سازه است. براساس مجوزهاي شماره 141463/16 مورخ 5/7/1395 و شماره 95874 مورخ 24/05/1395 وزارت محترم علوم، مقالات برگزيده داراي امتياز علمي پژوهشي و نمايه ISC مي باشد. همچنين در اين همايش با توجه به نظر كميته هاي تخصصي، سازه هاي برتر ملي و بين¬المللي که داراي ويژگي هاي موردنظر هستند همچون سالهاي قبل معرفي خواهند شد.
اطلاعات بيشتر بر روي سايت www.irastconf.com درج شده است.