پژوهشگر برتر وزارت راه و شهرسازی

1397/01/28

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر پژوهشگر برتر وزارت راه و شهرسازی شد

دکتر فریدون مقدس نژاد در دومین همایش جایزه دادمان، به عنوان پژوهشگر برتر وزارت راه و شهرسازی انتخاب و نشان تقدیر دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر فریدون مقدس نژاد دارای دکتری مهندسی عمران گرایش راه و ترابری از دانشگاه سیدنی استرالیا است.
وی استاد و مدیر گروه حمل و نقل دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر از سال 1377است.
دکتر فریدون مقدس نژاد دارای 100 مقاله منتشر شده در مجلات نمایه شده آی اس آی، 30 مقاله منتشر شده در مجلات معتبر بین المللی و داخلی و دارای 180 مقاله در کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی است.
وی تاکنون موفق به ثبت 23 اختراع شده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای 5 کتاب تالیفی در زمینه مهندسی راه و راه آهن و سه فصل از کتب معتبر خارجی است.
از جمله تجربیات شاخص مهندسی وی مشارکت در نظارت عالیه طراحی و اجرای روسازی بتنی باند پرواز فرودگاه مهرآباد، مشارکت در نظارت عالیه طراحی و اجرای روسازی بتنی طرح گسترش اپرون فرودگاه امام (ره) و طراح روسازی بتنی آزاد راه تهران-شمال است.
وی در هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر، فصلنامه علمی پژوهشی حمل ونقل (وزارت راه و شهرسازی) و مجله بين المللی مهندسی راه آهن (دانشگاه علم و صنعت) عضو است.
این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکنون موفق به دريافت عنوان پژوهشگر برتر حمل و نقل درسيزدهمين كنفرانس بين المللی حمل ونقل ريلی و دريافت عنوان پژوهشگر برتر وزارت راه و شهرسازی در دومین همایش دادمان شده است.
دکتر مقدس نژاد تاکنون 66 پایان نامه کارشناسی ارشد و 7 پایان نامه دکتری را راهنمایی کرده است.