ضرورت جذب فارغ‌التحصیلان در بازار کار

1397/01/20

مراسم تودیع ومعارفه معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در روز یکشنبه 19 فروردین 97 در سالن شورای دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

مشروح این مراسم:

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: باید فرآیند آموزشی ما در دانشگاه ها به نحوی دنبال شود که فارغ التحصیلان هر مقطع بتوانند جذب بازار کار شوند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر احمد معتمدی در مراسم تودیع و معارفه معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: دکتر سروش در زمان حضور در معاونت آموزشی این دانشگاه فعالیت مهمی از جمله بازنگری برنامه آموزشی مقطع کارشناسی را دنبال کردند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: بازنگری برنامه درسی مقطع کارشناسی این دانشگاه فعالیت بسیار کلیدی بود که نتایج آن برای وزارت علوم ارسال شده و به دلیل اینکه دارای اصلاحات اساسی و ریشه ای بود بنابراین مورد توجه این وزارتخانه نیز قرار گرفته است.
معتمدی خاطرنشان کرد: در معاونت آموزشی این دانشگاه موضوع ارتقا و ترفیع سالانه اعضای هیات علمی مورد توجه بود چراکه موانعی در این مسیر وجود داشت و در این راستا آیین نامه مربوطه بازنگری شد.
وی عنوان کرد: در حوزه تحصیلات تکمیلی نیز به رویه های مختلفی نظم داده شد و سعی شد کیفیت این دوره ها افزایش یابد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: براساس مطالعه و بازدیدهایی که از دانشگاه های بزرگ دنیا انجام می دهیم مشاهده شد که دانشگاه های کشور تا چه میزان با دانشگاه های معتبر دنیا فاصله دارند.
وی با بیان اینکه تفاوت اساسی در بحث های محتوایی آموزشی میان دانشگاه های کشور و دانشگاه های معتبر دنیا وجود دارد، افزود: به طور مثال نحوه پذیرش دانشجو دکتری، نحوه تعریف پروژه های دوره دکتری و کارایی دانش آموختگان دوره دکتری با جامعه مناسب نیست.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه کرد: تمامی فارغ التحصیلان دکتری ما به دنبال استخدام در دانشگاه هستند این درحالی است که در دانشگاه های خوب دنیا فارغ التحصیلان برای جامعه و صنعت تربیت می شوند.
معتمدی عنوان کرد: باید فرآیند آموزشی ما در دانشگاه ها به نحوی دنبال شود که فارغ التحصیلان هر مقطع بتوانند جذب بازار کار شوند.
وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر برنامه دارد در میان 100 دانشگاه برتر دنیا قرار گیرد، گفت: برای رسیدن به این جایگاه باید بخش آموزشی دانشگاه ساماندهی شود.

******************
معاون سابق آموزشی دانشگاه تاکید کرد:
جایگاه مطلوب بین المللی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر نسبت به دیگر دانشگاه ها
معاون سابق آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشگاه در زمینه بین المللی سازی فعالیت ها در میان دانشگاه های هم سطح خود جایگاه خوبی را کسب کرده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکترعباس سروش در مراسم معارفه معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: کار اجرایی در دانشگاه بسیار سنگین است.
وی افزود: زمانی می توانیم در مدیریت دانشگاه موفق شویم که بتوانیم افراد را به لحاظ فکری و ذهنی با برنامه ها همراه کنیم.
معاون سابق آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: دانشگاه یک محیط علمی است و اساتید و دانشجویان باید توجه داشته باشند که معیارهای موجود در این فضا نیز به صورت علمی ایجاد و دنبال می شود.
سروش خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود در 10 سال آینده دانشگاه هایی موفق هستند که در خصوص ایجاد منابع مالی آینده نگری کنند.
وی عنوان کرد: تقاضا محور کردن پژوهش ها در دانشگاه بسیار مهم است اما در این زمینه عقب هستیم.
معاون سابق آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: صنعت نیز در تقاضا محور کردن پژوهش ها دخیل است اما دانشگاه ها نیز در این زمینه باید بیشتر برنامه ریزی و فعالیت کنند.
سروش گفت: طی چند سال گذشته در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تلاش های زیادی برای بین المللی سازی فعالیت ها صورت گرفت که این روند باید توسعه یابد.
وی افزود: درحال حاضر این دانشگاه در زمینه بین المللی سازی فعالیت ها در میان دانشگاه های هم سطح خود جایگاه خوبی را کسب کرده است.
معاون سابق آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانشگاه امتیازاتی دارد که باید این امتیازات حفظ شود.


******************
معاون آموزشی دانشگاه خبرداد:
معرفی برترین تدریس یاران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیرگفت: برترین های تدریس یاران در سایت دانشگاه معرفی می شوند که اسامی برترین های ترم گذشته اعلام شده است و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکترسید محمدحسین کریمیان در مراسم معارفه معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: طی دو سال گذشته اعضای هیات علمی در راستای اجرای برنامه های آموزشی دانشگاه کمک های بسیاری انجام داده اند.
وی افزود: امیدورایم در آینده نیز این حمایت و کمک های اعضای هیات علمی دانشگاه ادامه یابد.
معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: در دوره مدیریت جدید این معاونت ، براساس برنامه راهبردی دانشگاه حرکت می کنیم و روالی که در زمان مدیریت دکتر سروش نیز وجود داشت، پیگیری خواهد شد.
دکتر کریمیان خاطرنشان کرد: برنامه معاونت آموزشی این دانشگاه ارتقا سطح آموزش به صورت کیفی و کمی است.
وی عنوان کرد: فارغ التحصیلان ما در دوره کارشناسی در سطح بسیار عالی قراردارند اما از نظر مهارت خیلی قوی نیستند که برنامه داریم این وجه از دانشجویان دانشگاه را نیز تقویت کنیم.
معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: باید کاری کنیم که مهندسان ما برای ورود به بازار کار دغدغه ای نداشته باشند.
دکتر کریمیان گفت: سروسامان دادن گروه های آموزشی از دیگر برنامه های این معاونت است.
وی اضافه کرد: همچنین موضوع نظارت مستمر نیز در این معاونت پیگیری خواهد شد.
معاون آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: برترین های تدریس یاران در سایت دانشگاه معرفی می شوند که اسامی برترین های ترم گذشته اعلام شده است و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

*****************