اطلاعیه دیدار نوروزی

1397/01/12

دیدار نوروزی اعضای هیئت‌علمی و کارکنان، با هیئت رئیسه دانشگاه؛ سه‌شنبه چهاردهم فروردین از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ صبح، طبقه هشتم ساختمان فارابی