امضای قرارداد همکاری میان سازمان بنادر

1396/12/23

در جلسه مشترکی که با حضور علی‌اکبر مرزبان ؛ مدیرکل امور دریانوردان و سازمان‌های تخصصی بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی ، مرادی ؛ مدیرکل مرکز بررسی‌های راهبردی و دکتر موسوی‌زادگان ؛ رییس دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد ، قرارداد فی‌مابین به امضا رسید و مبادله شد .
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، با حضور مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی و دانشگاه صنعتی امیر کبیر قرارداد بررسی اسناد سازمان‌ بین‌المللی دریانوردی (آیمو) با دانشگاه صنعتی امیرکبیر به امضا رسید .
به منظور بررسی و اعلام نظر در مورد بخشی از دستورالعمل‌ها و اسناد فنی و تخصصی سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) ، با هدف حضور موثر و فعال‌تر در اجلاس‌ آیمو و ارتقا جایگاه ایران در این سازمان بین المللی ، ‌برای اولین بار قرارداد مشاوره‌ای بررسی اسناد آیمو با دانشگاه صنعتی امیرکبیر امضا شد .
در جلسه مشترکی که با حضور علی‌اکبر مرزبان ؛ مدیرکل امور دریانوردان و سازمان‌های تخصصی بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی ، مرادی ؛ مدیرکل مرکز بررسی‌های راهبردی و دکتر موسوی‌زادگان ؛ رییس دانشکده مهندسی دریا از طرف دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد ، قرارداد فی‌مابین به امضا رسید و مبادله شد .
گفتنی است ، این اقدام در راستای اجرای رهنمودهای مقامات عالی کشور مبنی بر ضرورت تعامل دانشگاه و صنعت انجام گرفت و در صورت توفیق در اجرای قرارداد، می‌توان در دراز مدت شاهد ظهور یک موسسه پژوهشی فنی – تخصصی در حوزه دستورالعمل‌ها و اسناد آیمو به عنوان بازوی قوی مشورتی سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی دریایی کشور بود .