تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1396/12/22

کتاب " مشخصه یابی نانو ساختارها از اصول تا تفسیر " تالیف آقای طاهر رحیمی اقدم و خانم دکتر زهرا شریعتی نیا توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. این کتاب از شش فصل تشکیل شده است در فصل اول به صورت خلاصه به انواع نانو ساختارها، روش های سنتز و کاربرد آن¬ها پرداخته شده است و در پنج فصل بعدی به صورت جداگانه به تکنیک های متداول مشخصه یابی و آنالیز نانو ساختارها پرداخته شده است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر