خبرنامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره 173/ 19 آبان 1394

- تسهیل در فرآیند ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه
- جذب نخبگان سیاست اصلی دانشگاه
- گزارشی از نهمین گردهمایی اعضای هیئت علمی دانشگاه برگزار شد
- رسیدن به توسعه پایدار با تکیه بر استراتژی‌های سنتی امکان پذیر نیست
- فقدان تأثرانگیز چهره ماندگار و استاد نمونه کشور «دکتر محمدادریسی»
- استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر در جمع برترین محققان دنیا
- کسب رتبه سوم جهانی مسابقات کمیکار استرالیا از سوی دانشگاه

اخبار دانشگاه ... سایر اخبار