خبرنامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره 175/ 27 دی 1394

- این دانشگاه می‌تواند در 2 تا 3 سال آینده جزو 200 دانشگاه برتر دنیا باشد
- اجلاس روسای دانشگاه‌های بزرگ و برتر در دانشگاه امیرکبیر
- تقدیز از استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
- تسهیل فعالیت استادان دانشگاه در طرح های تحقیقاتی
- ربات آندوسکپی حاصل تلاش مشترک محققان امیرکبیر و آمریکا
- بازدید هیئت رئیسه و روسای دانشکده های دانشگاه از پردیس ماهشهر
- مراحل نهائی برنامه راهبردی دانشگاه

اخبار دانشگاه ... سایر اخبار