خبرنامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره 169 - 9 شهریور 1394

- افزایش دو برابری ظرفیت خوابگاه‌های دانشگاه
- اجرای طرح کاهش تلفات برق و روشنایی‌سنجی خودکار خیابان‌ها
- ساخت ربات‌های جراح و توانبخشی در قطب علمی رباتیک دانشگاه
- ارتقاء رتبه علمی 22 عضو هیئت‌علمی دانشگاه
- موفقیت پژوهشگران دانشگاه در ساخت نانو الیاف گیاهی برای درمان زخم‌های دیابتی

اخبار دانشگاه ... سایر اخبار