خبرنامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره 168- 17 خرداد 94

- ایجاد فضای امن در دانشگاه با فضای امنیتی متفاوت است
- مرکز بهداشت دانشگاه رتبه برتر آموزش
- توان مهندسان شیمی برای صننعتگران شناخته شده است
- ریسک پذیری صفت اصلی مهندسین صنایع
- رتبه علمی 10 عضو هیئت علمی دانشگاه ارتقاء یافت
- دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه، جزء دانشکده های شاخص کشور است
- تجدید میثاق هیئت رئیسه دانشگاه با آرمان‌های امام

اخبار دانشگاه ... سایر اخبار